Letecké motory 20.10.2009

 

ZO OZ KOVO Považské strojárne Považská Bystrica a zamestnanci Považské strojárne Letecké motory, a.s. Považská Bystrica zorganizujú Protestné zhromaždenie na deň 20.10.2009 o 11.00 hodine pred sídlom spoločnosti

Spoločnost':

Považské strojárne Letecké motory, a.s.
Robotnícka ulica

P.O.Box10

017 01 Považská Bystrica


 • Akcionári: HTC Holding, a.s. Bratislava,
 • Počet zamestnancov: 72
 • Predmet činnosti: výroba, opravy a skúšanie leteckých motorov,
 • momentálne náhradná zákazková výroba prevažuje výroba lopatiek na paraplynovú turbínu,
 • v prvej polovici roku 2009 pokles zákazkovej náplne o 60 %,
 • v súčasnosti je práca pre cca 15 výrobných robotníkov.

Dôvody zvolania protestného zhromaždenia:

 • zamestnanci nemajú vyplatené mzdy za mesiace jún, júl, august, september 2009,
 • 18.9.2009 ohlásené hromadné prepúšťanie, na zoznamoch sú všetci zamestnanci,
 • predpokladaný počet prepúšťaných zamestnancov cca 52 (výpovede by mali zamestnanci obdržať v 43. resp. 44. týždni 2009),
 • obava z nevyplatenia odstupného v zmysle ZP a platnej Kolektívnej zmluvy.

Doterajšie aktivity ZO OZ KOVO Považské strojárne, a.s. a zamestnancov PS Letecké motory, a.s.:

 • dňa 28.9.2009 Protestné zhromaždenie pred miestnosťou, kde zasadala na podnet člena Dozornej rady za zamestnancov Dozorná rada PS Letecké motory, a.s. Zamestnanci odovzdali členom Dozornej rady Vyhlásenie (znenie v prílohe) .
 • dňa 1.10.2009 Protestné zhromaždenie v sídle spoločnosti, zamestnanci odovzdali vyhlásenie (v prílohe) členom Predstavenstva 1.10.2009 a akcionárom 5.10.2009 v Bratislave.