Letecké motory 8.12.2009

 

POŽIADAVKY

účastníkov protestného zhromaždenia spoločnosti Považské strojárne LETECKÉ MOTORY, a.s. konaného dňa 8.12.2009


My, účastníci protestného zhromaždenia dôrazne žiadame všetkých kompetentných, ktorých sme už trikrát písomne vyzvali formou vyhlásení, aby neodkladne zabezpečili vyplatenie našich miezd nasledovne:


  • do 16.12.209 mzdy za mesiac september a október 2009,
  • do 16.1.2010 mzdy za mesiac november a preddavok na mzdy za mesiac december 2009,
  • do 16.2.2010 doplatok za mesiac december 2009,
  • do 28.2.2010 mzdu za mesiac január 2010 vrátane príslušného odstupného v zmysle ZP resp. platnej KZ

 

Pokiaľ naše požiadavky nebudú splnené, budeme naše aktivity stupňovať a prikročíme k radikálnejším formám vymáhania našich oprávnených pohľadávok.

 

Využijeme všetky naše zamestnanecké a občianske práva dané Ústavou SR a ďalšími zákonmi.

 

Účastníci protestného zhromaždenia

v Považskej Bystrici, dňa 8.12.2009


rozdeľovník:

predstavenstvo PS LM Považská Bystrica

dozorná rada PS LM Považská Bystrica

akcionár HTC HOLDING Bratislava