Štrajk - Letecké motory 14.7.2003

Predstaviteľom spoločnosti HTC Holding, a.s. Dobrovičova 8 Bratislava

Už nám dochádzajú sily neustále dookola, takmer 5 rokov opakovať tie isté problémy ako: - z roka na rok nižší a nižší mzdový nárast,

nevyplácanie miezd a preddavkov na mzdu v dohodnutých, resp. zákonných termínoch, nevyhovujúce pracovné prostredie,

neustále prepúšťanie zamestnancov a ďalšie a ďalšie porušovania pracovnoprávnych predpisov.

Na tieto skutočnosti sme mnohokrát upozorňovali tak výkonný manažment, ako aj Vás ­vlastníkov dotknutých spoločností. Naposledy formou vyhlásení z mimoriadnych konferencií (november 2002, február 2003).

Žiaľ, zostali sme buď nevypočutí, alebo v rovine nesplnených sľubov. Preto Vás dnes chceme upozorniť, že sa nebudeme na toto všetko už iba nečinne prizerať, ale sme rozhodnutí urobiť to, čo je všade vo vyspelom svete bežným prejavom demokracie, čiže spoločne a masovo vytvárať tlak, zdvihnúť vlnu protestných akcií a tak vymáhať svoje oprávnené požiadavky. Samozrejme v zmysle zákonného práva.

Zároveň Vám oznamujeme, že v tejto súvislosti oslovíme všetky kompetentné orgány a inštitúcie. Napriek k všetkému uvedenému si myslíme, že stále zostáva priestor na seriózne rokovania.

Na záver Vás vyzývame: "Prestaňte sa zaujímať iba o majetok, sú tu aj Vaši zamestnanci“.

Účastníci štrajku zo spoločností Považské strojárne Letecké motory, a.s. Považská Bystrica a Polnotech, a.s. Považská Bystrica

v Bratislave dňa 14.07.2003

za štrajkový výbor:

Pavol Šujak

predseda ZO OZ KOVO Považské strojárne, a.s. Považská Bystrica