1.10. LM

 

V Y H L Á S E N I E

z protestného zhromaždenia zamestnancov Považské strojárne Letecké Motory, a.s. Považská Bystrica, konaného dňa 1.10.2009


My, dolu podpísaní zamestnanci spoločnosti Považské strojárne Letecké motory,

a. s. Považská Bystrica, dôrazne protestujeme proti tomu, ako si spoločnosť plní svoje povinnosti voči nám zamestnancom.


Už nám došli sily a trpezlivosť opakovane žiadať to, na čo máme zákonné právo – naše mzdy a počúvať prázdne sľuby, že budú v najbližšej dobe vyplatené.


Preto žiadame všetkých kompetentných, ako sú štatutárne orgány, ale aj akcionárov spoločnosti Považské strojárne Letecké motory, a.s., Považská Bystrica, aby zabezpečili vyplatenie našich miezd za jún, júl, august 2009, ako aj preddavok na mzdu za september 2009, najneskôr do 14.10.2009.


Pokiaľ nebude do tohto termínu naša požiadavka splnená, sme pripravení hneď nasledujúcim dňom sa dožadovať svojich práv cestou nátlakových a protestných akcií, ktoré sa budú opakovať a stupňovať dovtedy, dokiaľ nám naše mzdy nebudú vyplatené.