Colmet 21.1.2009

Vyhlásenie

účastníkov protestného zhromaždenia zamestnancov COLMET Slovakia, a.s. Považská Bystrica, konaného dňa 21.1. 2009

My, účastníci protestného zhromaždenia dôrazne protestujeme proti tomu, akým spôsobom sú potláčané naše zamestnanecké práva.

Ide predovšetkým o nevyplácanie miezd v stanovených termínoch a zabezpečenie štandartných pracovných podmienok.

Odmietanie byť každý mesiac rukojemníkmi zamestnávateľa pri riešení výrobnej, ekonomickej či obchodnej situácii firmy.

Odmietanie žiť každý mesiac v obavách, že zase nebude vyplatená mzda v stanovených termínoch a my nebudeme mať z čoho uhradiť nájmy za byty, energie a služby s tým spojené. Z prázdnych sľubov sa nedá žiť.

Preto žiadame predstavenstvo spoločnosti o okamžité prijatie takých opatrení, ktoré zabezpečia:


  • vyplácanie miezd v stanovených termínoch
  • štandartné pracovné a mikroklimatické podmienky v zmysle príslušných predpisov,
  • lepšiu komunikáciu a informovanosť zo strany zodpovedných štatutárnych orgánov.

 

Pokiaľ tieto naše požiadavky nebudú v krátkom čase splnené, urobíme to , čo je vo vyspelej Európe bežným prejavom demokracie, čiže budeme spoločne vytvárať tlak a vymáhať uvedené požiadavky v zmysle zákonného práva.

v Považskej Bystrici dňa 21.1.2009

účastníci

protestného zhromaždenia

 

Rozdeľovník:

-Predstavenstvo Colmet Slovakia,a.s

-Dozorná rada Colmet Slovakia,a.s

-generálny riaditeľ Colmet Slovakia,a.s