Leteceké motory 28.9.2009

 

V y h l á s e n i e


my, zamestnanci spoločnosti Považské strojárne Letecké motory, a.s. Považská Bystrica dôrazne protestujeme proti tomu, ako si spoločnosť plní svoje povinnosti voči nám zamestnancom.

Už od júna nemáme vyplatené mzdy a zo strany vedenia spoločnosti dostávame opakovane iba sľuby, že budú v najbližšej dobe vyplatené.

Naša sociálna situácia v rodinách je už neúnosná. Preto žiadame Dozornú radu Považské strojárne Letecké motory, a.s., aby ako kontrolný orgán prijala ráne opatrenia voči predstavenstvu spoločnosti, ktoré s okamžitou platnosťou zabezpečia doplatenie našich miezd.

Sľubov už máme dosť!

zamestnanci

Považských strojární Letecké motory, a.s.

Považská Bystrica

v Považskej Bystrici dňa 28.9.2009