Letecké motory 29.1.1998

 

V y h l á s e n i e

účastníkov Protestného zhromaždenia


My, účastníci Protestného zhromaždenia zorganizovaného Základnou organizáciou odborového zväzu KOVO pri Považských strojárňach a.s. Považská Bystrica, žiadame vedenie spoločností Považských strojární a.s. a PS Letecké motory a.s. Považská Bystrica, aby bolo zastavené:


  • Oneskorené vyplácanie miezd zamestnancom.
  • Ďalšie avizované prepúšťanie zamestnancov.
  • Porušovanie zákonov, platnej Kolektívnej zmluvy a vnútropodnikových smerníc, v prípadoch hromadného prepúšťania zamestnancov.
  • Porušovanie Stanov spoločnosti, čo sa týka pôsobnosti orgánov spoločnosti, konkrétne Dozornej rady a s tým súvisiace rešpektovanie jej členov, zástupcov zamestnancov.

 

Ďalej žiadame:


  • Predložiť ucelenú koncepciu spoločnosti v oblasti zabezpečenia výrobnej náplne a zamestnanosti, nakoľko si myslíme, že program výroby leteckých motorov, ale aj Považské strojárne ako celok, majú ešte stále významné postavenie v priemysle Slovenskej republiky.
  • Vyplatiť úroky z omeškania oneskorene vyplatených miezd v zmysle zákona a platnej Kolektívnej zmluvy.

 

V prípade, že nebudú uvedené požiadavky akceptované, ZO OZ KOVO pri Považských strojárňach a.s. má pripravené ďalšie, radikálnejšie postupové kroky.

 

v Považskej Bystrici účastníci

29.1.1998 Protestného zhromaždenia

 

Na vedomie:

  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Výbor NR SR pre privatizáciu a podnikanie