Letecké motory 1.10.2009

V y h l á s e n i e

z protestného zhromaždenia zamestnancov Považské strojárne Letecké motory, a.s. Považská BystricaUž nám dochádza chuť doprosovať sa o vyplatenie našich miezd, na ktoré máme zákonné právo. My, ako zamestnanci, sme si svoje povinnosti voči zamestnávateľovi do bodky splnili a aj preto nechápeme, ako je možné v dnešnej vyspelej Európe 21. storočia, že zamestnávateľ nevyplatí zamestnancom za odvedenú prácu mzdu za viac ako tri mesiace.


Oslovili sme prostredníctvom vyhlásení z protestných zhromaždení zo dňa 28.9.2009 a 1.10.2009 postupne všetky kompetentné orgány spoločnosti Považské strojárne Letecké motory, a.s. Považská Bystrica. Počnúc výkonným vedením, cez Predstavenstvo až po Dozornú radu a akcionárov.


Žiaľ, nedostali sme žiadnu relevantnú odpoveď a zostali sme v rovine nesplnených sľubov.


Preto Vás všetkých kompetentných chceme upozorniť, že už sa nebudeme na toto všetko iba nečinne prizerať, ale sme rozhodnutí, vymáhať si svoje oprávnené požiadavky všetkými možnými dostupnými prostriedkami, a začnú dnešným protestným zhromaždením. Budú sa stupňovať dovtedy, dokedy nám nebudú vyplatené naše mzdy.

 


v Považskej Bystrici dňa 20.10.2009

zamestnanci

Považské strojárne Letecké motory, a.s.

Považská Bystrica


Rozdeľovník:

  • Predstavenstvo PS LM
  • Dozorná rada PS LM
  • Akcionári PS LM – HTC holding