stanovisko - VOJUS 3.11.2008

 

Vyhlásenie ZO OZ KOVO Považské strojárne, a.s. Považská Bystrica k hromadnému prepúšťaniu v spoločnosti VOJUS, a.s. Považská Bystrica


 

Naše stanovisko k hromadnému prepúšťaniu v tejto spoločnosti sme uviedli už 27.10.2008 v zápise z prerokovania so zástupcami zamestnávateľa a v tom znení bolo doručené aj na ÚPSVaR v Považskej Bystrici.

Citujem: „Výbor ZO OZ KOVO Považské strojárne, a.s. Považská bystrica nesúhlasí s hromadným prepúšťaním v spoločnosti Vojus, a.s. Považská Bystrica.


Dôvody:

Spoločnosť je v nepriaznivej finančnej situácii už dlhodobo a počas tejto situácie neprijala žiadne zásadné ozdravné opatrenia, čím sa prepad tejto finančnej situácie naďalej prehlboval. V súčasnosti je už zrejme problém prijať opatrenia, ktoré by nemali vážne dopady do oblasti zamestnanosti“.

Myslím, že tieto dve vety dostatočne vystihujú podstatu problému a nás ako zástupcov zamestnancov teraz čaká úloha ustrážiť, aby všetko prebehlo v zmysle zákonných predpisov a aby zamestnanci, ktorí budú musieť odísť, dostali odstupné v zmysle dohodnutej Kolektívnej zmluvy.

 


v Považskej Bystrici dňa 3.11.2008

Pavol Šujak

predseda

ZO OZ KOVO Považské strojárne, a.s.

Považská Bystrica