Prihláška

UVEDOMUJEŠ SI, ŽE:


- Zamestnávateľ ti dá iba to, čo musí.

- Chce dosiahnuť to, aby si pracoval stále viac, ale za rovnakú mzdu.

- Zneužíva Tvoje slabšie sa zorientovanie v zložitej spleti zákonov.

- Svojou nejednotnosťou mu to umožňujeme.

Ak nás bude málo, málo aj dosiahneme. Čím viac nás bude, tým budeme silnejší a tým viac dosiahneme.

Naučme sa konečne prostredníctvom organizovanosti ovplyvňovať veci verejné. Sme zamestnanci, občania, voliči a máme svoje práva.

Právne predpisy nám to umožňujú, tak prečo to nevyužiť ?

Pridaj sa k nám a budeme silnejší !!!


Vytlač si prihlášku, vyplň, podpíš a zašli na adresu:


ZO OZ KOVO Považské strojárne, a.s.

Odborov 245/9

017 01 Považská Bystrica

alebo ju prines osobne do Domu kultúry OZK na tú istú adresu.

Členstvo nadobúda platnosť a účinnosť dňom, keď je na účet ZO OZ KOVO prevedená prvá mesačná platba (členský príspevok).

Formulár prihlášky:


- prihláška a platba členských príspevkov formou Dohody o zrážkach zo mzdy,

- prihláška a platba členských príspevkov formou zadania trvalého príkazu z vlastného účtu,

- prihláška pre členov s osobitným členstvom (dôchodcovia,nezamestnaní ).